Tin tức

Get access to our latest news by signing up for our newsletter.

Nguồn Gốc Của Áo Polo Đã Tồn Tại Hơn 100 Năm!

Nguồn Gốc Của Áo Polo Đã Tồn Tại Hơn 100 Năm!

Mặc dù lịch sử chính xác của áo polo chưa được xác thực, nhưng hầu hết giới mộ điệu tin rằng nó được xuất hiện vào những năm 1920 bởi ngôi sao quần vợt Rene Lacoste. Tuy nhiên, các nhà sử học cũng ...